kanosejlads

Mange starter hvert år deres kanoferie fra Tørring Teltplads, for andre er det måske første gang.
Når man sejler på Gudenåen er der dog en del regler man skal overholde, særligt på strækningen fra Tørring til Mossø. Vi har samlet dem her for Jer.

Før sejladsen påbegyndes, anbefales det at sikre sig, at man kan nå frem til overnatningsstedet inden kl. 18.00. Hvis du har lang transport til dit startsted så brug den første dag på transport og tag en overnatning på startstedet. Næste morgen får du din kano udleveret og turen kan starte i ro og fred.

Generelle regler for hele Gudenåen

 • Inden afsejlingen skal der af kanoudlejerne/naturvejlederne eller af den ansvarlige gruppeleder, gives kvalificeret instruktion om padelteknik og naturbeskyttelse.
 • Støjende adfærd under sejladsen er ikke tilladt.
 • Sammenbinding af kanoen er ikke tilladt.
 • Fiskeri og jagt er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra de fiskeri- og jagtberettigede.
 • Undgå at beskadige brinker, gydebanker og rørskove ved påsejling.
 • Det er ikke tilladt at henkaste affald

Særregler for kanoturen: Tørring / Mossø

 • Sejllads er kun tilladt i perioden 16. juni til udgangen af året, i tiden mellem kl. 8:00-18:00
 • Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn.
 • Der må kun sejles med 2 og 3 pers. kanoer eller 1 og 2 pers. kajakker.
 • Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i enheder på max. 5 kanoer, der sejler med passende afstand, som holdes under hele sejladsen.
 • Sejlads mod strømmen er forbudt.
 • Landgang på begge sider langs Klosterkanalen ved Klostermølle er forbudt.
 • Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

Særlige regler for kanoturen: Mossø / Fladbro

 • Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året, men undgå helst sejlads mellem kl. 18:00 og kl. 8:00.
 • Der kræves ikke adgangstegn for denne del af åen og private må sejle i egne kanoer og kajakker.

Adgangstegn for gæstesejlere

Henvendelse kan ske hele året til Tørring Teltplads, 41675800. Gyldighed 5 dage pr. tegn. Gebyrbetaling: Begrænsede startmuligheder, max. 50 pr. uge. Familiesejlads med op til 5 kanoer gives særlig prioritet. Grupper med mere end 15 fartøjer tillades ikke. NB Et adgangstegn udstedes af kanoudlejeren som led i kontraktindgåelsen.

Gæstefartøj må være fartøj, man selv ejer eller et lånt fartøj, men ikke lejet. Et lånt fartøj må ikke være registreret til anden sejlads på Gudenåen, dvs. hverken som udlejningsfartøj eller hjemmehørende fartøj. Skoler og spejdere må arrangere gæstesejladser for egne elever/medlemmer, som lån, i skolens/distriktets/kredsens egne fartøjer.
I 2018 vil kommunerne ved – kontroller m.m.- have forøget fokus på overholdelse af reglerne.

Læs mere om regler for sejlads på Gudenåsystemet i deres helhed på www.gudenaakomiteen.dk

Folder om Gudenåen: gudenaasystemet_kano_kajak-og-robaad_2018_dk_online

PDF med sejladsregler: På Gudenåen Sejladsregler 2016